De munitietrein 1.jpg

De munitietrein

+/- 30 minuten

Doel

De leerlingen gaan in gesprek met elkaar over de ethische dilemma’s die Theo van Loon moest overwinnen. Wat zouden de leerlingen doen als zij in eenzelfde situatie zouden zitten?

Inleiding

In deze les leren de kinderen keuzes maken die verantwoord zijn voor de omgeving en voor jezelf. Er wordt een link gelegd tussen het heden en het verleden. Het verleden wordt getoond door middel van een video, waarin wordt verteld wat Theo heeft gedaan om anderen te redden.

Achtergrondinformatie

Dit is tevens de voorbereiding/samenvatting op de bijbehorende video te vinden onder 'lesmateriaal'.

Theo van Loon heeft in de dagen van zijn verzet actief meegeholpen om de Duitsers te weren uit Hengelo. Een van de grootste daden die hij heeft verricht is het loskoppelen van de munitietrein. Deze munitietrein had voor een enorme ravage kunnen zorgen als deze was ontploft, voornamelijk bij de energiecentrales en andere belangrijke fabrieken, waarbij ook veel burgers gedood hadden kunnen worden. Door deze los te koppelen zorgde hij er eigenhandig voor (en met gevaar voor eigen leven) dat dit werd voorkomen.

Vervolg

Het heden wordt gekoppeld aan een nieuwsbericht over de ‘kaping’ van de Thalys in 2015. Hierbij namen 3 mannen met gevaar voor eigen leven het initiatief om de schutter tegen de grond te werken en hiermee erger te voorkomen. Ze moesten hierbij de keuze maken om niets te doen en gevaar te lopen voor iedereen, of wel iets te doen met gevaar voor eigen leven waarbij je veel meer mensen kunt sparen. De kinderen gaan nadenken over wat zij in zo’n situatie zouden doen.

Verwerking en nabespreking

De leerlingen gaan in groepjes van 3 à 4 leerlingen in gesprek over wat zij zouden doen in zo’n situatie dat ze de keuze moeten maken tussen gevaar voor henzelf of gevaar voor iedereen. Ze bespreken dit en schrijven vervolgens op wat hun gevoel en mening hierbij is. Het gaat om een heftig onderwerp, en daardoor wordt er geadviseerd om de les zeker na te bespreken. Dit kan door middel van een klasgesprek waarbij kinderen aan het woord kunnen komen en vertellen hoe zij dit ervaren en hoe zij dit zouden aanpakken. Bespreek dit goed met de klas.

Verdieping

Voor verdieping kan je het extra aanvullend materiaal gebruiken onder het kopje 'extra'. Het wiel van deze munitietrein wordt ook tentoongesteld in het Historisch museum Hengelo.