loon_thhvan_56619963.jpg

Theo van Loon

+/- 30 minuten

Doel

Het leren kennen van Theo als persoon, wat hij deed, zijn verhaal en familie. Centraal in deze les staan de familieleden en onderlinge relaties, maar ook het briefcontact tussen Theo en Jeanne.

Inleiding

Voorgaande aan de les krijgen de kinderen het filmpje te zien passend bij thema 2 (zie website). De film bevat informatie over het leven van Theo en zijn familie. De nichtjes van Theo vertellen over zijn leven, familie, tenniscarrière en zijn relatie met Jeanne. Hierbij staat het briefcontact dat Theo en Jeanne hadden centraal.

Achtergrondinformatie

Dit is tevens de voorbereiding/samenvatting op de bijbehorende video te vinden onder 'lesmateriaal'.

Theo van Loon werd geboren op 2 februari 1920 in Maastricht (Limburg). Hij groeide op in een gezin met in totaal 3 kinderen: Anny van Loon, Theo van Loon en Gerdy van Loon (de vrouwen die het verhaal vertellen in de film zijn dochters van Anny van Loon).

Theo speelde tennis en was hier erg goed in. Hij werd kampioen in het heren enkel spel.

Toen Theo en Jeanne elkaar leerden kennen waren ze rond de 19 jaar oud. Jeanne woonde in Hilversum en Theo woonde in Hengelo. Theo zat in het verzet in Hengelo en was op het moment dat hij verkering had met Jeanne ondergedoken. De enige manier waarop Theo en Jeanne contact hadden met elkaar was via brieven. Er zijn 8 van deze brieven bewaard gebleven. Lang niet alle brieven kwamen goed aan omdat het versturen van brieven niet zo goed geregeld was als nu, vooral omdat het ook nog oorlog was. De brieven moesten daarom door een koerier worden gebracht, hierdoor kwam het wel eens voor dat er brieven kwijt raakten en dus niet aankwamen.

Het briefcontact tussen Theo en Jeanne eindigt in december 1944. Dit terwijl Theo in april 1945 overleed. Het leek erop dat ze elkaar helemaal nooit meer hadden gesproken in die maanden en dat Theo zonder ook maar ooit weer contact te hebben gehad met Jeanne overleed.

Gelukkig bleek achteraf uit brieven tussen Anny van Loon (Theo’s zus) en haar verloofde dat er in de tussentijd iets onverwachts was gebeurd: Jeanne was tegen alle adviezen in vanuit Hilversum met de fiets helemaal naar Hengelo gekomen om Theo weer te ontmoeten. Vanaf dat moment is ze in Hengelo gebleven en is ze met open armen ontvangen door de familie van Theo. Theo zat op dat moment namelijk nog wel ergens anders ondergedoken. Toch hebben ze elkaar wel kunnen zien.

Klassengesprek

Bespreek kort wat de leerlingen hebben gezien in het filmpje aan de hand van de volgende kijkvragen:

  • Waar groeide Theo op?
  • Had Theo broertjes of zusjes? Zo ja, hoeveel?  
  • Waar woonde Jeanne en waar woonde Theo?
  • Wat was de enige manier voor Theo en Jeanne om contact met elkaar te hebben?
  • Het briefcontact tussen Theo en Jeanne stopte, hebben ze elkaar daarna nooit meer gezien?Hoe zijn ze erachter gekomen dat het contact wel of niet stopte?
  • Jeanne heeft iets gedaan dat eigenlijk veel te gevaarlijk was en niet mocht. Wat was dit?

Kern

Deze opdracht kan uitgevoerd worden door elke leerling individueel, maar dit kan ook in groepjes. Wanneer deze opdracht uitgevoerd wordt in groepsvorm is er meer mogelijkheid voor dialogen tussen leerlingen.

Opdracht: Kijk naar het blad met de stamboom. Je ziet foto’s van Theo, zijn zussen en zijn ouders in de bijlage. Je leest over het gezin en kunt informatie vinden op het informatieblad. Knip de foto’s uit en plak ze op de juiste plek in de stamboom, schrijf ook de namen onder de foto’s.

 

Verwerking

Wanneer de opdracht van de stamboom goed is uitgevoerd hebben de leerlingen kennis opgedaan over de relaties binnen het gezin van Theo. De twee vrouwen in de film zijn allebei dochters van Anny van Loon (zoals in de stamboom te zien is: de oudere zus van Theo). Theo was dus hun oom. Ze hebben Theo echter nooit gekend. Voor het uitvoeren van deze opdracht is het van belang dat de leerlingen inzicht krijgen in de nauwe verbinding tussen deze nabestaanden en Theo de verzetsstrijder. Laat kinderen zich voorstellen hoe het moet zijn dat een oom van hun zoiets mee zou maken, dan komen ze tot inzicht dat de relatie heel nauw was en dat dit voor deze vrouwen erg dichtbij komt.

In deze opdracht staat het briefcontact tussen Theo en Jeanne centraal. Zij hadden geen andere mogelijkheid dan het sturen van brieven voor het hebben van contact.

Opdracht: Schrijf een brief naar de vrouwen in het filmpje (dit zijn dus de nichtjes van Theo) met een vraag die je voor ze hebt. Wat wil je nog weten over Theo, over zijn leven of over de oorlog? Je kunt ze ook vertellen wat je van het verhaal vindt.