Les 4: De elektriciteitscentrale


 
 
 

Video

Achtergrondinformatie:

De bevrijding van Hengelo vond plaats op 3 april 1945. Terwijl Hengelo zich klaarmaakte voor de komst van de geallieerden kreeg de verzetsgroep (die deel uitmaakte van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) waar Theo onderdeel van was nog een laatste opdracht. De Duitsers wilden de elektriciteitscentrale laten ontploffen en het verzet kreeg de opdracht om dit te voorkomen door de centrale te bezetten. De groep van in totaal 25 man probeerde de centrale te verdedigen om te voorkomen dat de Duitse troepen hun plan konden uitvoeren.

Maar tijdens de actie wist een van de Duitse soldaten te vluchten en waarschuwde de Duitse militairen (een groep SS’ers). Deze kwamen met een groot aantal militairen aanzetten en de verzetsstrijders moesten vluchten. Tijdens deze vluchtpoging werd Theo van Loon (samen met een ander verzetslid) doodgeschoten.

Op 2 april 1945 werd Theo geïdentificeerd op het politiebureau door zijn zus Anny van Loon. Anny moest het vreselijke nieuws van Theo’s dood mededelen aan zijn ouders en zijn verloofde Jeanne. Adrianus Nicolaas van Loon (de vader van Theo) beschrijft in een brief het moment waarop hij te horen kreeg dat Theo was doodgeschoten.

De situatie van de familie van Theo was verschrikkelijk treurig: ze krijgen het nieuws van het verlies van hun zoon en broer te horen terwijl op diezelfde dag de geallieerden Hengelo komen bevrijden en mensen op straat vrolijk zijn en feest vieren.

Theo is uiteindelijk begraven op het ereveld in Loenen. Ook is er een monument geplaatst voor Theo op de plek waar hij is doodgeschoten.

Kijkvragen:

  • Welke laatste opdracht kreeg de verzetsgroep waar Theo deel van uitmaakte?
  • Is het de verzetsgroep gelukt het plan van de Duitsers te doen mislukken?
  • Waarom is de situatie voor de familie van Theo zo ‘dubbel’?
 
aanvullend materiaal 3.jpg

Verhaal bevrijdingsmonument

Het verhaal zoals beschreven door 4en5mei.nl

 
De elektriciteitscentrale 2.jpg

Foto's chronologische volgorde

De leerlingen leggen aan de hand van wat ze geleerd hebben en het verhaal de zes foto's op chronologische volgorde.